Restauratie marmerimitatie - Laken

De eigenaar van een burgerijwoning, daterend van begin vorige eeuw, in Laken, gaf ons de opdracht de marmerimitatie in de inkomhal terug in zijn oorspronkelijke staat te brengen.

Restauratie is de onderdelen van een gebouw met kunstzinnige of cultuurhistorische waarde in een zodanige conditie brengen dat de oorspronkelijke waarde zoveel mogelijk behouden wordt.

Bij het restaureren van marmer- en/of houtimitaties worden voorafgaand zogenaamde ‘kijkvensters’ gemaakt om de kleurstelling, stijl en uitvoeringsgraad van de vroegere schilder te kunnen imiteren.

Bij deze opdracht werden eerst de sterk vergeelde vernislagen, na verschillende testen, verwijderd met specifieke producten die afgestemd zijn op de verffilm.

In een tweede fase werden de scheuren en andere lacunes in de ondergrond, na fixatie, hersteld.

Vervolgens werd de picturale laag gereinigd om daarna de retouches uit te voeren.

Het retoucheren gebeurt altijd met traditionele, reversibele (omkeerbare) producten. 

Tot slot werd de picturale laag terug beschermd met reversibele vernislagen.