ONZE GEDRAGSCODE


Communicatie en omgang met klanten

Werkzaamheden in en aan huis zijn voor u altijd ingrijpender dan u zich van te voren kan voorstellen. Niet alleen door de overlast van het stof en lawaai (wat we tot een minimum trachten te beperken), maar zeker ook de vreemde mensen die u over de vloer krijgt.

Wij begrijpen dat heel goed en besteden veel aandacht aan hoe wij u tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen begeleiden d.m.v. goede communicatie.

Vakbekwaam én sociaal vaardig

Iedere medewerker ondertekent daarbij onze gedragscode, die u hieronder kunt lezen. U vindt hierin de omgangsvormen en communicatiewijze, die deel uit maken van onze waarden en normen.

Het verwoordt het OYENDECO gevoel, dat onze medewerkers met hun ondertekening onderschrijven.


OYENDECO Gedragscode - Zo gaan wij met elkaar om 


Op locatie 

 • Kom op tijd bij de klant, stel je correct voor en wees vriendelijk. 
 • Leg de klant in eenvoudige taal uit wat je komt doen. 
 • Hanteer altijd fatsoenlijk taalgebruik en zet muziek niet te luid. 
 • Sluit alle deuren en ramen alvorens je de werf verlaat. 
 • Laat het de bewoner weten wanneer je gemaakte afspraken niet (op tijd) kunt nakomen. 
 • Ga respectvol met de spullen van de bewoner of het bedrijf om en ruim alles altijd netjes op. 


Tegenover elkaar en ten opzichte van anderen 

 • Wees vriendelijk en toegankelijk naar je omgeving. 
 • Zorg dat mensen je kunnen vertrouwen en op je kunnen rekenen. 
 • Help anderen daar waar je kunt. 
 • Heb respect voor de ander en handel ernaar. 
 • Ga altijd uit van de bewoner als basis voor het uitvoeren van je werk. 
 • Neem initiatieven om je werk en dat van je collega's te verbeteren. 


…Zo gaan wij met elkaar om! 


Wij, Jij, Zij 

Een bedrijf staat of valt met de inzet en werkhouding van zijn werknemers. Jij bent van essentieel belang voor ons bedrijf. Samen zorgen we voor tevreden opdrachtgevers. Deze gedragscode is een handige leidraad en praktisch geheugensteuntje over onze omgangsvormen en onze manier van communiceren. 

Samen zorgen we voor tevreden opdrachtgevers en blije bewoners. 


WIJ 

Geven en nemen 

We zijn er voor elkaar en onze opdrachtgevers. We geven iedereen de nodige aandacht. Elke klacht nemen we serieus. We luisteren geduldig en proberen tijdig een passende oplossing te vinden. Als we er niet uitkomen, vragen we een collega om hulp. Een nieuwe collega helpen we op weg. We zijn open en eerlijk. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Als anderen vertrouwen in ons hebben, komen ze graag bij ons terug. Fouten maken is menselijk, problemen lossen we samen op. 

Goede indruk 

We geven anderen een goede indruk van ons bedrijf. We zorgen dat we op tijd zijn bij onze afspraken. Een duidelijke planning helpt daarbij. Zit het toch tegen, dan geven we dat op tijd door. We geven iedereen een hand, kijken onze gesprekspartner in de ogen, zorgen ervoor dat we er verzorgd uitzien. We nemen onze verantwoordelijkheid door elkaar, onze opdrachtgevers en bewoners tijdig te informeren als zaken niet lopen zoals afgesproken. 

Zorgdragend en gezond 

We dragen zorg voor onze bedrijfseigendommen, zoals gereedschappen, materialen en bedrijfswagens. Daarbij hoort ook dat we geen afval achterlaten op onze werkplek en dat we tekort aan voorraden aanvullen. Voordat we met onze werkzaamheden in een woning beginnen, dekken we persoonlijke bezittingen af en we laten de woning opgeruimd achter. We geven om onze gezondheid en die van onze leefomgeving. Daarom nemen we de veiligheid- en milieuwetgeving serieus en roken we niet op de werkplek, ook niet als een bewoner of collega zegt er geen probleem mee te hebben. 

Zakelijk en privé

We houden zakelijke en privébelangen gescheiden. We geven geen (vertrouwelijke) bedrijfsinformatie door aan zakelijke en privérelaties. Vertrouwelijke gesprekken voeren we daar waar anderen ons niet kunnen horen. Tijdens de werktijd gaan we intern als collega's met elkaar om, na het werk als vrienden. We gebruiken bedrijfsmiddelen alleen voor privé-doeleinden als we vooraf toestemming hebben gekregen van de directie. 

Jij bent van essentieel belang voor ons. 

JIJ 

Visitekaartje 

Jij bent het visitekaartje van het bedrijf. Je besteedt zorg aan je uiterlijk en draagt altijd je bedrijfskleding. De bedrijfsmiddelen waarmee je werkt (zoals gereedschappen en de bedrijfsauto) en de werkomgeving waarin je werkt, zien er verzorgd uit. Op deze manier kom je betrouwbaar over. Je bent beleefd tegen bewoners en biedt een helpende hand als dat nodig is. Je bent op tijd op het werk en op een afspraak. Je meldt je tijdig af als er dringende zaken tussen komen of als je vertraging hebt. Je verkoopt, geeft of leent geen bedrijfseigendommen uit aan externen. 

Respect 

Een groot deel van je tijd breng je door op het werk. Je draagt bij aan een goede sfeer doordat je met respect met je collega's, opdrachtgevers en bewoners omgaat. Je bent niet bang om fouten te maken. In tegendeel, je bent er open en eerlijk over en zet je in om problemen op te lessen. Je maakt duidelijke afspraken en houd je daaraan. Als je iets dwars zit, spreek je dit uit. Daarbij houd je rekening met de gevoelens van de ander. Wanneer je ziek bent, geef je dit op tijd door aan de directie. 

Praten of zwijgen 

Je weet hoe je je moet gedragen in gezelschap van collega's, opdrachtgevers en bewoners. Wanneer mensen in gesprek zijn, kom je niet tussen beiden. Als je zelf in gesprek bent, laat je mensen uitpraten. Je reageert altijd op een bericht (mail, sms, telefonische oproep), ook wanneer je bent verhinderd. De berichten die je verstuurt zijn zakelijk en kort. Als je meteen antwoord wilt hebben, pak je de telefoon, op de werkplek lopen we naar elkaar toe. Een meningsverschil of slecht nieuws bespreek je in een persoonlijk gesprek. Is dat niet mogelijk, dan schrijf je een brief. 

De tevredenheid van onze opdrachtgevers en relaties is onze drijfveer.

ZIJ 

Ons bestaansrecht 

Zonder opdrachtgevers heeft OYENDECO geen bestaansrecht. Onze verantwoordelijkheden gaan verder dan de diensten die we aanbieden. We stellen bewoners centraal tijdens onze werkzaamheden. Daarnaast hebben we onder andere te maken met onderaannemers en leveranciers. Al deze mensen beoordelen ons op hun ervaring met individuele medewerkers. 

Te gast 

Voor velen van ons is de woning van een ander de dagelijkse werkplek. De mening van de bewoner en het gevoel dat wij achterlaten, is belangrijk voor ons bedrijf. Daarom gedragen we ons als gasten. Stel je netjes voor aan de bewoners en leg kort uit wat je gaat doen. Voordat je aan het werk gaat, dek je persoonlijke bezittingen van de eigenaar af. Een woning laat je nooit onbeheerd achter, tenzij je snel even iets moet pakken. Na het werk ruim je je werkplek op. Als niemand er bezwaar tegen heeft, zet dan gerust de radio zachtjes aan.

 

Oprecht integer 

Met alle handelingen die we dagelijks verrichten, geven we een indruk van ons bedrijf. Zorg dat mensen je kunnen vertrouwen en op je kunnen rekenen. Wees vriendelijk, behulpzaam, eerlijk en positief. Stel je professioneel op. Je kent onze bedrijfsactiviteiten, onze historie en waarden en je kent onze klanten. Vermijd het gebruik van technisch vakjargon als je met klanten communiceert. Denk bij alles wat je doet en zegt aan de integriteit van het bedrijf en van jezelf als werknemer en als individu. 


Met ondertekening van de voorschriften in de gedragscode van OYENDECO over omgangsvormen en communicatie verplicht ik me ertoe deze te allen tijde na te leven.